2p222博壹吧,2p222论坛,博壹吧论坛白菜大全,博壹吧白菜论坛网址

首页>后勤处>下载专区

报修单

报 修 单

报修部门

 

报修时间

 

报修人

 

 

事件描述

 

 

维修地点

 

承接部门

 

承接时间

 

承接人

 

 

维修处

置情况

 

 

 

 

注明:1、各科室及所属人员都有报修责任,接到学校其他部门报修时,要及时将信息反馈到相关科室或办公室;2、此单由办公室保存,并及时将维修处置结果反馈到报修部门;3、如需维修经费,附详细预算,报处领导批准后实施维修。

 

 

报修单.docx
【打印】